Om

Tänk om…

Farmor, Signe Wirff, som kejsarinnan Elisabeth av Ryssland.

dom olika generationerna kunde mötas. Då skulle jag vilja sjunga till min morfars ackompanjemang, diskutera teater med farmor och farfar som var skådespelare. Nu måste istället var och en göra sin resa… Musik och teater har alltid varit en så naturlig och stor del i min uppväxt. Vägarna har burit över sånglektioner, körsång, konserter, utbildningar på Operahögskolan, Operastudio 67, Opern Studio i Zürich och scener både i Sverige och utomlands. Jag älskar att gestalta roller men också att förmedla ett budskap genom enbart rösten. Under sakrala eller profana konserter. Musiken innebär så oändligt mycket glädje och tröst. Där det talade ordet tar slut tar musiken vid.

Klicka på underrubrikerna: CV, Repertoar