Sånglektioner

Upptäck din röst med sånglektioner!
Vi arbetar tekniskt med hur din röst fungerar.Allt det du har inom dig kan du uttrycka först när du förstår hur din röst fungerar.
Interpretation,tolkningen av sångerna, och textbehandlingen kommer bli en naturlig del av det arbetet.
Du kommer känna hur fantastiskt bra man mår av att sjunga!